Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke.
Med troskap skal han føre retten ut.

Jesaja 42:3

Vi engasjerer kristne til tjeneste blant innsatte og ofre for kriminalitet i 122 land.

Hva gjør vi?

Besøk og aktiviteter i form av Gudstjenester og andakter, sosiale samlinger med ulike temaer. Hjelp til reetablering etter soning. Transportoppdrag for innsatte og pårørende i forbindelse med besøk og andre nødvendige gjøremål.

Støtt oss med ditt medlemsskap

Enkeltmedlem:                                           

kr 300  

Familiemedlem:

kr 500  

Organisasjonsmedlem:                                             

kr 2500

HVORFOR INNSATTE?

  • De er en av de minst nådde gruppene i verden
  • Mange soner hele sin straff uten å høre om Guds barmhjertighet og tilgivelse.
  • De er låst inne og avskåret fra samfunnet.
  • De bor som oftest i en kultur som ikke rehabiliterer seg selv.
  • De er enten mamma eller pappa, døtre eller sønner, søstre eller brødre og venner.

PROGRAMMER OG KURS

Våre kursprogrammer setter søkelys på ringvirkninger av kriminalitet, forsoning, tilgivelse og gjenopprettelse som viktige faktorer og hjelp til å bryte en kriminell løpebane.


Alle våre frivillige har fullført introduksjonskurs i kristent fengselsarbeid før sitt første fengselsbesøk.

EN ANNERLEDES PERMISJON

Vi finansierer og oppfordrer innsatte til å ta en permisjon i et kristent miljø.

Her møter man andre som er nye på veien med Jesus og har brutt med tidligere liv.Her kan den enkelte få dele sine erfaringer med mennesker som har fått sine liv forandret.

PERSONLIGE BIBLER

Vi deler ut personlige bibler der den innsatte får sitt navn gravert inn i gull på forsiden. Vi tror på et personlig forhold til vår frelser Jesus Kristus og en bibel som følger deg personlig. En kilde til håp og åndelig støtte videre i livet.

Bibelen – Guds Ord / Fokus

  • Helnorsk studiebibel med over 50 norske bidragsytere.
  • Over 700 videokommentarer, inkludert innledningsfilm til hver bok.
  • Unikt særpreg med opprinnelig lesers perspektiv.
  • Tittel og forsideillustrasjon til hver enkelt av Bibelens bøker.
  • Fokusbokser og studiekommentarer Nøkkelvers for hver bok.

Vi selger kalendere til inntekt for vårt arbeid.
Få kalenderen fritt tilsendt for kr 200/stk.
Vipps #18484 eller overfør bank.
Merk PFN-Kalender(e)

PFN KALENDEREN

Hvert år leverer vi kalendere til innsatte i alle fengsler i Norge med daglige bibelvers for å inspirere til bibelesing blant innsatte. Innledningsvis står det litt informasjon om hvem vi er og noen utfyllende ord om tro og bibellesning.

Den inneholder alle merkedager, flaggdager og har god plass for egne notater.
I tillegg til bilder fra Norge, er det en stedsquiz i juni hvert år.
Blant dem som tipper riktig og sender inn sitt svar - trekker vi ut en flott gevinst.
Et oppbyggende månedlig bibelvers er også med.

Din gave hjelper innsatte til å bli bedre kjent med Jesus Kristus