Velkommen til Prison fellowship Norge, en verden full av omsorg.

 

Prison Fellowship Norge (PFN) er en del av Prison Fellowship International (PFI) som er en tverrkirkelig organisasjon for hjelp til innsatte og deres pårørende og de som er offer for kriminalitet. PFI består av 124 selvstendige nasjonale medlemsorganisasjoner med over 100.000 frivillige medarbeider til sammen.

Prison Fellowship ble startet i 1974 i USA av Charles W. Colson, tidligere politisk rådgiver i Det Hvite Hus, og Norge har vært med siden 1988. Vi har nå regelmessing arbeid i ca 18 av 45 fengsler i Norge, og rundt 200 medarbeidere.

PFN ønsker å bygge vennskap inne i fengselet som kan bli til hjelp under rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet—en reise fra soning til forsoning.

PFN har en daglig leder ( Jan Erik Strand ) som koordinerer og har ulike støttefunksjoner, men det meste av arbeidet utføres av frivillige medarbeidere fra ulike kirkesamfunn. Finansieringen skjer gjennom innsamlede gaver og sponsormidler.

 

Hvilken hjelp kan du få av Prison Fellowship Norge?

PFN organiserer aktiviteter ved de fleste fengsler i Østlandsområdet og i Stavanger. Det er også PFN-medlemmer som besøker fengsler gjennom sine menigheter eller organisasjoner andre steder i landet.

Som innsatt kan du delta i aktiviteter som møter, bibeltimer eller Alpha-kurs som er en grunnleggende innføring i hva kristen tro er. Spør ledelsen eller fengselspresten om hvilke aktiviteter som er tilgjengelige ved ditt fengsel, eller som du ønsker skulle være der. PFN har også besøkstjeneste ved noen av fengslene. Du kan be om besøk, eller du kan få en brevvenn.

PFN bidrar aktivt til å etablere nye nettverk rundt løslatte, nettverk som starter med kontakter under soning. På Kløfta, nær Ullersmo og Kroksrud fengsel, drives også en nettverkskafe med samlinger annenhver fredag. Vi har og vil få flere organiserte omsorgsfellesskap som har samlinger og aktiviteter for løslatte og tørrlagte .

Gaver kan gis til kontonummer 0539.33.92772 

Kontakt oss: post@pfn.no

tlf. 93 04 98 94

Forsetveien 23 2010 Strømmen

Landsstyret

Styreldeder: Ingvald Viken

Nestleder: Jan Erik Strand (Daglig leder)

Sekretær: Arne Synnes

Kasserer: Ole Christian Lie

Styremedlemmer: Gunnar Skattum og Elin Reisjø

Varamedlemmer: Tor Arne Moxheim og Margrethe Aanestad

Mangfoldige tjenester i mange regioner

Prison Fellowship Norge er velsignet med trofaste medarbeidere rundt i landet, som bidrar på ulike måter. Det vanligste er aktivitet rettet mot et fengsel med personlige besøk, Gudstjenester, Alphakurs eller lignende. Men vi har som mål å danne en kontinuerlig ettervernskjede fra fengsel via løslatelse til et liv som integrert samfunnsborger uten kriminalitet, vold, rus og så videre.

Den regionen som har et mest komplett tilbud i dag er Kløfta/Kongssvinger. De har medarbeidere som har faste samlinger på Ullersmo, Krogsrud og andre fengsler. De har gode rådgivere innen gjeld, familiemegling, rus, NAV med mer. De formidler og hjelper til med å skaffe boliger/husrom og  biler inklusiv flyttedugnader, reparasjoner og oppfølging. Kløfta har åpen fredagskafe annenhver fredag med innsatte som får permisjon for å delta, og disponerer fire luksushytter på Trysilfjellet for sosiale turer, Alpha-helger og arbeidstrening.

Ufullstendige websider

Vi jobber aktivt nå for å få websidene opp å gå. Vi vil få lagt tilbake historisk og nyheter etterhvert. Vi ber om forståelse for ulempene det medfører, og ta kontakt direkte med Ole Lie på mob 90278506 ved spørsmål om websidene. Opplysninger som  medlemshenvendelser eller annet vennligst ta kontakt på post@pfn.no

Det er også aktivitet på facebook, søk etter Prison Fellowship Norge, vi har også aktivitet i de forskjellige regionene.

 

Se våre nyhetsbrev

Du som ønsker å bli mer kjent med oss oppfordrer vi til å lese våre nyhetsbrev. Du finner vårt arkiv fra 1986 og fremover på http://issuu.com/p_f_n/docs