Kriminalomsorgen

Websider som kan berøre PFN sitt arbeid:

PFN linker her til artikler på Kriminalomsorgen sine hjemmesider som kan berøre PFN sitt arbeid. Kriminalomsorgen har retningslinjer som frivillig organisasjoner må etterleve. PFN er “gjester” i fengslene og våre medarbeidere skal overholde de regelene som er foreskrevet av ledelsen i de ulike fengslene.

Linker:

Siste nytt fra Kriminalomsorgen sine websider:

Bredtveit markerer avslutningen av Kulturuka 2013:

Endring av forskriften om kartleggingsverktøyet BRIK:

Stor interesse for retreat i Halden fengsel:

24 timer for barn av innsatte i fengsel:

Hva kan vi gjøre for barn av innsatte?

Bedre kontakt mellom innsatte og deres barn:

Juleverksted for barn på Ullersmo: