PFN ønsker å

 • PFN ønsker å bygge vennskap inne i fengselet som kan bli til hjelp under rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet – en reise fra soning til forsoning.
 • PFN har en daglig leder som koordinerer og har ulike støttefunksjoner, men hoveddelen av arbeidet utføres av frivillige medarbeidere fra ulike kirkesamfunn. Finansieringen skjer gjennom innsamlede gaver og sponsormidler.
 • Faste aktiviteter ved/i 17 av Norges fengsler, samt assosierte virksomheter i 3 andre.
 • Ca 260 medlemmer, 120 betrodde frivillige medarbeidere som jobber aktivt i tjenesten.
 • Aktivt internasjonalt nettverk og samarbeid om innsatte, løslatte og pårørende.
 • Hjelp til pårørende.
 • Hjelp til barn av innsatte.
 • Bluesband
 • Gudstjenester.
 • Møteplasser i fengsel
 • Møteplasser utenfor fengsel
 • Besøkstjeneste.
 • Ettervern med rådgivning og praktisk hjelp på mange felter.
 • Kvartalsvis nyhetsblad.
 • Brukermedvirkning og mangfold: Medarbeidere fra mange sosiale lag, både tidligere innsatte og rusmisbrukere, næringsdrivende, direktører og ledere, frivillige med kompetanse fra helse- og sosialsektoren.
 • Landsråd med mennesker med svært stor politisk, administrativ og akademisk kunnskap og erfaring innen justissektoren.
 • Landsstyre med samme mangfold som medarbeiderne – tidligere innsatte, direktører og sosialarbeidere – som alle er personlig aktive i oppsøkende og hjelpende arbeid.
 • Ettervernsarbeid
 • Nettverkstilbud/kafè
 • Kalender til alle innsatte i Norge hvert år
 • Årlig nasjonal medarbeidersamling.
 • Kurs og opplæring