PFN Halden Årsmøte 141113

PRISON FELLOWSHIP HALDEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Dato: TORSDAG 14. NOV. 2013. KL.19.00
Sted: LENSMANNSVN. 6, hos Else-Marie og Thore V. Johnsen

SAKSLISTE:

Velkomstord og bønn

Årsrapport:

  • Gudstjenester / deltakelse
  • Besøkstjeneste
  • Praktisk hjelp til langveisfarende besøkende
  • Nytt fra overgangsboligene
  • Samarbeidsavtalen med Halden Fengsel
  • Angel Tree. Hjelp til innsatte med gaver til barn / Julekortprosjekt ?
  • Rapport fra PFN-virksomheten 2013 med fokus på 25års-jubileum, Fengslende Dager, orientering fra daglig leder Jan Strand
  • Regnskap

Valg.

  • Sett av kvelden i kalenderen! Vær vennlig å gi tilbakemelding om du kommer eller ikke!
  • Enkel bevertning.

Med vennlig hilsen

Thore V. Johnsen