STP – Sycamore Tree Project – SOS – Restorative Justice

Esther Klaassen, Nederland, orienterte om Restorative Justice :

i Halden Fengsel, på Tuneheimen i Sarpsborg, i lokalene til pinsemenigheten Sion på Kløfta og til sist på Bastøy fengsel i tidsrommet 26.- 27. januar 2015.
Tekst og foto: Ingvald Viken, Sarpsborg.
Prison Fellowship har siden år 2000 vært sterkt involvert i å tilby et Restorative Justice program, kalt Sycamore Tree, i mange land, nå mer enn 25 land.
I Europa er det først og fremst England og Nederland som har lang erfaring med dette, over flere år. I Europa er nå Sycamore Tree Project– kurser definert som å ligge i sentrum for det som Prison Fellowship ønsker å formidle til innsatte gjennom dette samtaleopplegget. I tillegg til England, Nederland, Ungarn, Italia, Tyskland, Nord Irland og Skottland, er nå 4 nye land: Tsjekkia, Sveits, Spania og Portugal, i oppstarting nå i 2015.
Samtaleopplegget på ca 2 timer går over flere dager (gjerne en gang i uken) med innhold knyttet til samtaler om skyld, skam, beklagelse og offer, men også om ansvar og forsoning.

Fengselslederen i Halden Fengsel (Are Høidal) tok imot Esther og noen representater fra PFNs ledelse til en grundig gjennomgang av SOS-opplegget mandag 26. januar. Esther presenterte opplegget og erfaringene i Nederland på en overbevisende måte.

På kvelden hadde Esther en gjennomgang med noen fra PFNs ledelse, frivillige og nettverket på Tuneheimen: Se foto. Esther Klaassen til venstre.
Og om formiddagen på tirsdag var 4 fra styret i PFN og 4 sentrale frivillige samlet til orientering på Kløfta. Esther brukte god tid på å gå gjennom opplegget for samtaleopplegget med innsatte og de aktiviseringsvirkemidler som brukes.
Om kvelden på tirsdag ble det muligheter for Esther å bli med Tove Stabell og Bastøy-gruppa til et “vanlig” PF-møte med innsatte. Det ble vel heller et “uvanlig møte”, bl.a. på grunn av den mulighet som Esther fikk til å løfte fram noe av den dialog som brukes i SOS-opplegget. Det virket som det ble godt mottatt, også av fengselsprest Thomas Rachlew, som deltok i samlingen.
PF Norge har oversatt den nederlandske SOS-modellen til norsk. Det gjenstår noe arbeid med å få fullføre “et norsk SOS” – opplegg og å organisere en god gjennomføringsgruppe. Ønsket er å få til et samarbeid med et fengsel for å gjennomføre et pilot-prosjekt.

Building Bridges for the Sycamore Tree in Europe:

PF England &Wales organised a Sycamore Tree Project® ‘vision-trip’ in the London area in November and December 2014 for the French General Prison Chaplain Brice Deymié (Protestant Church), who is also the IPCA Europe President, and the French General Prison Chaplain Vincent Leclair (Catholic Church). Prison Fellowship Switzerland took also part in the second December training represented by Claudia Christen, Restorative Justice Advocate and STP –Sycamore Tree Project®- leader for Switzerland. PFI Regional Envoy, Dominique Alexandre, also participated in his role as a long time PF Switzerland volunteer leader.
Les hele det engelske dokumentet her.

PF Nederland holdt seminar om SOS – Restorative Justice:SAMSUNG
Noen av deltagerene på seminaret i Oslo 11 januar 2014 er fra venstre: Fengselsprest Odd Cato Kristiansen ved ILA fengsel. Fengselsprest Odd Gjøen ved Ullersmo fengsel. Esther Klaassen SOS Nederland. Tidligere direktør i Kriminalomsorgen Erik Såheim.

Restorative Justice (gjenopprettende rett, eller gjenopprettende praksis) er et begrep som internasjonalt har fått en stor utbredelse i forbindelse med alternativer til den tradisjonelle straffemetode i form av fengselsstraff og bøter som reaksjonsformer på lovbrudd.

I Norge har dette reaksjonsalternativet lang praksis (mer enn 20 år) gjennom Konfliktrådsbehandling og samfunnsstraff, nå også under utvidelse i forbindelse med innføring av ungdomsstraff (fra 1. juli 2014).

I Prison Fellowship har man etablert forskjellige typer av seminarer i mange land inne i fengslene, ofte med fellesbetegnelse Sycamore Tree Project, hvor innsatte deltar i gruppeundervisning og konkrete oppgaveløsninger hvor man også får møte offer for kriminalitet, med forbausende positive resultater i form av ny innsikt, nye holdninger og redusert gjentakelse av senere kriminelle handlinger.

SAMSUNGSAMSUNG
Esther Klaassen, ansvarlig for programmet i Nederland, kalt SOS- programmet, var på besøk på Kirkens Hus i Oslo lørdag 11. januar 2014, hvor hun ga forsamlingen av PF-ledere, noen fengselsprester og sentrale samarbeidsparter en overbevisende innsikt i hva et slikt program kan inneholde og hvilke resultater det har hatt. SOS (spreken over slachtoffers, schuld, spijt en samenleving = samtale om offer, skyld, anger og samfunnet), benyttes nå i 8 fengsler i Nederland. Resultatene kan grovt sett oppsummeres slik:

Den innsatte
• Tar ansvar
• Får mer empati for offer
• Kan “gjøre opp”
• Mindre sannsynlighet for å begå nye kriminelle handlinger

Offeret
• Tar bort bitterhet (helbredede følelser)
• Gjenopprettelse av tillit og håp
• Kan fortsette livet uten offer-stempelet

Samfunnet
• Re-integrering, bedre start etter soningen
• Gjenopprettet/bedre følelse av sikkerhet
• Kostbesparelse

SOS-programmets fleksibilitet i form av lengde, antall deltakere og innhold, ble betraktet som svært verdifulle egenskaper for en mulig tilpasning av et slikt opplegg for bruk i Norge.

Ingvald Viken
Styreleder i PF Norge

*** *** ****** *** ***

Innbydelse til seminar «The Sycamore Tree Project» i Oslo:

Tid: Lørdag 11. januar 2014 kl 10.00 – 16.00
Sted: Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo (Bilde av huset). (Kart Europark Oslo).

Fagpersoner, prester og andre interesserte ønskes varmt velkommen!
Seminaret fokuserer på en mulig forsoningsprosess for offere og overgripere. I utlandet har “STP” gitt resultater for alle parter som en av flere veier for å kunne bedre livskvaliteten. For mer informasjon og påmelding, ring styreldeder PFN
Ingvald Viken. Mobiltelefon 91122533.

Mer bakgrunns info om “STP” finner du nedenfor:
Videoen “Bringing reconciliation to the prisons and to the communities of Solomon Islands” kan du se nedenfor: