Sist endret på www.pfn.no

Her følger en kronologisk liste over siste oppdateringer utført på våre websider. Linkene viser til enkeltsider som nylig er endret eller opprettet.

De endrede sidene leses best i sammenheng med sider som finnes fra før. Tips: Skriv inn ord i søkefeltet øverst til høyre, over klokka. Finnes ordene på PFN sine websider, vises alle sider på www.pfn.no som inneholder disse søkeordene. 😉

Kronologisk liste over siste oppdateringer:

Når pappa er i fengsel. Datteren slo lillebroren.:
Fengselspresten på Ila skal pensjonere seg:
Den nye ungdomsstraffen med sterk sosial kontroll:
Styremøte i PFN 17.06.14:
PFN Håper og Ønsker at Nettopp Du kan delta på vår seminarhelg ‘Fengslende Dager’ :
PFN Vestfold arrangerte sommeravslutning på Bastøy Fengsel 03.06.14 :
PFN Halden arrangerer kanotur med “Gutta” Kristi Himmelfartsdag 2014:
Styremøte i PFN 20.05.14:
Kort om arbeidet som Kløfta / Kongsvinger driver – skrevet 14.05.14 (engelsk).
PFN Telemark har fått “egne” websider på www.pfn.no :
Gratis inspirasjonsmøte frivillig fengselsarbeid 03.05.14 i Sandefjord :
Årsmøte PFN 26.04.14 kl.15, Bærum Misjonskrk, Gml Drammensv 18, Stabekk :
Landsrådet var samlet den 08.04.14 i Bærum Misjonskirke på Stabekk:
“Rykende Ferskt” (april 2014) nummer av “PFN Kontakten” Les Nr: 2014-01 her:
Kurs i fengsels arbeid i Halden ble avholdt 29.04.14 Les invitasjonsbrevet her:
Ny samarbeidsavtale – alle land – mellom ICPA og PFI:
Bankkonto for medlemskap/gaver er endret til: 9791.11.12012.
Chris i Østfold Fengsel “Egil Svartdahl”:
Harald på Ila Landsfengsel “Egil Svartdahl”:
Oppdatert websiden “Media filer” med flere videoer.
Oppdatert websiden “Bli medlem!”:
PF Nederland delte STP erfaringer om “Restorative Justice” med PFN:
Frank Willy Abrahamsen’s brevveksling med Andres Anundsen – Justis og beredskapsminister.
Informasjon om PFN med fokus på Vestfold januar 2014:
Oversikt over Kløfta/Kongsvinger’s samlinger våren 2014:
Innbydelse til seminar «The Sycamore Tree Project» i Oslo: 11. januar 2014.
Uten sjanse for benådning – Tredje gang i retten – gir livstid.
Johnny Cash forteller hva “Amazing Grace” betyr for de innsatte.
Dokumentarfilm: “Status Norge, bak murene” førsteandre og tredje del.
Nokas drapet: En god ide at etterlatte møter den skyldige?
Dagsrevyen: 6-9 tusen barn har foreldre i norske fengsler: Fra Ringerike fengsel.
Dokumentarfilm: Mordet i trappen.
“www.pfn.no” med alle undersider – er nå datamaskin oversatt til 72 språk:
The Sycamore Tree Project brings together unrelated victims and offenders:
Linken rett ovenfor er datamaskin oversatt til norsk:
Bredtveit markerer avslutningen av Kulturuka 2013:
Endring av forskriften om kartleggingsverktøyet BRIK:
Stor interesse for retreat i Halden fengsel:
Oppdatering av PFN sine «Gamle» websider:
Ron Nikkel, “Just Love”:
Siste utgave av PFN-Kontakten 3-2013:
Linkeside Kriminalomsorgen:
Administrator tipser deg:
Kløfta / Kongsvinger sin hjemmeside:
Halden sin hjemmeside: