Veiledning i bruk av PFN kalenderen for 2020:

PFN har i mange år delt ut en kalender med flotte naturmotiver, bibel oppmuntringer og undervisning på norsk og engelsk, til alle innsatte i fengsler i Norge:

Takk til Kjell Arne Rusti som hvert år legger ned arbeid for å  velsigne andre  med en kalender som har et positivt budskap til oss alle.

Under følger noen tanker om hvordan kalenderen kan leses best mulig.