Bedrifter og næringsliv

Du ønsker å forandre samfunnet og livskursen til mennesker som har kommet inn i et feil spor!

Du tar kontakt med oss for å bidra med gaver til innsatte og barn av innsatte, med annonser og sponsing, med ansettelser og oppfølging.

Annonser: Vårt nyhetsbrev PFN-Kontakten blir sendt til alle våre medarbeidere, samt til fengselsprester og direktører, justisadministrasjon og andre frivillige organisasjoner med tilgrensende tjenester. Send en mail til post@pfn.no for mer informasjon.

Gaver: Vi har behov for alle typer gjenstander og gaver til innsatte, løslatte og barn av innsatte. Julegaver til innsatte, materiell til skolestart til barn av innsatte, innredning av bolig til løslatte på bar bakke – listen er lang. Ta kontakt.

Ansettelse: Vi har stadig behov for arbeidsgivere som ser et samfunnsansvar og som er villige til å prøve arbeidsevnen til mennesker som har vært satt inn i fengsel.