Bli medlem / Gi økonomisk støtte

PFN ønsker flere medlemmer:

Kanskje er PFN noe for deg? Flere erfarer – “å hjelpe andre, da hjelper man også seg selv til et rikere liv”. Bli medlem i et verdensomspennende nettverk av kristne som vil bygge et bedre samfunn gjennom å bygge vennskap med innsatte, løslatte og pårørende, og hjelpe dem praktisk, sosialt og åndelig. Vi har samlet erfaringer og metoder både nasjonalt og internasjonalt, som vi gjerne deler med deg. Men viktigere enn metoder er mennesker som deler av sine liv og ønsker å være et medmenneske. Håper du tar kontakt med oss. Vi venter spent på å høre fra deg!

Som medlem får du:

* PFN-kontakten ca. fire ganger i året.
* stemmerett på årsmøtet.
* delta på storsamlingen Fengslende dager en gang i året.
* tilbud om ulike regions- og inspirasjons samlinger, kurs og seminarer.
* tilgang på personlig veiledning og oppfølging.
* muligheten til å bidra inn i et fellesskap med dine gaver og evner.

Påmeldingsskjema frivillige:

Det kan åpnes / lastes ned her. Sendes ferdig utfylt som vanlig post til Prison Fellowship Norge: Guslundkroken 16 A, 1747 Skjeberg. Du kan alternativt sende oss dette som et vedlegg på mail til post@pfn.no

Kontingent eller gaver – bes innbetalt til:

* Prison Fellowship Norge, bankkonto: 9791.11.12012, Guslundkroken 16 A, 1747 Skjeberg.
* Vipps: 18484
* Medlemsavgift for enkeltmedlemmer er kr. 300,- , for familier kr. 500.- og for organisasjoner kr. 2500.-.
* Gaver til PFN gis det fradrag i skattepliktig inntekt for.
* Dette gis til både næringsdrivende og privatpersoner.
* Husk å legge ved fødselsnummer / organisasjonsnummer.
* Gaven må da utgjøre minst 500 kroner til en godkjent organisasjon som f.eks PFN i løpet av inntektsåret.
* Maksimalt fradrag er 50.000 kroner for 2020.
* Se Lovdata og Skatteetaten.
* PFN setter stor pris på økonomisk støtte til vårt arbeid i form av medlemskap og eller gaver.
* På forhånd takk for ditt bidrag – stort eller lite!