Hva PFN er

Vi er medmennesker fra mange ulike menigheter i Norge, som arbeider sammen for å gi støtte, vennskap og hjelp til domfelte, innsatte, løslatte og deres familier.web_ingvald_bilde_uten_briller,nr_1,_uformelt_sept_09Daglig leder for PFN er Ingvald Viken. Han har deltatt siden starten i arbeidet og har representert Norge i mange internasjonale PFI samlinger. I sin menighet, Greåker Frikirke og i samarbeid med menigheter og PFN -medarbeidere har han etablert ALPHA -kurs i Sarpsborg fengsel (1997) og i noen andre fengsler etter dette. Det er et 12 ukers kurs. Det har vært opptil 100% oppslutning av de innsatte, og har fått støtte av fengselsledelsen, Norske Gideon, og lokale sponsorer. Mange innsatte har ønsket å bli kristne og få en ny livsførsel.

PFN ønsker å være et redskap for alle menighetssamfunn i Norge som har, eller ønsker å etablere, en tjeneste overfor innsatte, tidligere innsatte eller deres familier. PFN vektlegger å ha en tjeneste som vektlegger “kvalitet” i engasjementet overfor dem som skal betjenes, basert på kunnskap om behov og om regelverk innfor fengsels- og sosialomsorgen, og basert på tillit så vel fra innsatte som fra fengselsledelse og fengselsprester.

Grunnleggende fokus:

 • God opplæring av frivillige medarbeidere. PF-kontakt-kurser og sommerseminar
 • Møter og besøk i fengslene
 • Alpha-kurs. Tema- og inspirasjonssamlinger
 • Hjelp med kristne nettverk ved løslatelse
 • Spesiell fokus på hjelp til utenlandske innsatte. Bidrag med bibler på andre språk
 • Hjelp til besøk fra familie i utlandet
 • Assistanse ved hjemsendelse til hjemlandet, bruk av hjemlandets PF
 • Hjelp til offer for kriminalitet
 • Om mulig bidra til å skape fornsoning mellom offer og gjerningsmann

Samarbeid og erfaringsutveksling:

 • Med andre norske kristne organisasjoner
 • Med Kriminalomsorg i Frihet og sosiale hjelpetiltak i kommunene
 • Med Evangeliesenteret og andre kristne ettervernstiltak
 • Med Prison Fellowship i andre land, om fengselsprogrammer, Restorative Justice – som er det norske SOS programmet.
 • Deltakelse på internasjonale konferanser og Ledertreningsprogrammer
 • Jevnlig utsendelse av norske nyhetsbrev. Mottak av internasjonale nyheter

Evaluering:

 • Jevnlig kontakt med Justisdepartementet
 • Evaluering fra det enkelte fengsel hvor PF deltar med tjeneste

Konto for kontingent og gaver:

Prison Fellowship Norge: Guslundkroken 16 A, 1747 Skjeberg
9791.11.12012