Visjon og Misjon

PFN er sammenslutningen

Av PF organisasjoner i 124 land (2012) og inkluderer mer enn 100,000 medarbeidere rundt i verden.

Er en global bevegelse

av medfølelse  og håp motivert av livet og læren til Jesus Kristus, forent på tvers av kulturer, språk, kirkesamfunn og tradisjoner – for å tjene innsatte, løslatte, familier og deres fellesskap.

Er det største nettverket

i verden av mennesker som arbeider for endring, forsoning og gjenopprettelse gjennom kristent fengselsarbeid.

Medlemmene

er nasjonale PF organisasjoner som er  tilknyttet PFI.

Vår visjon

Er å være et forsonende fellesskap for alle dem som er involvert i eller berørt av kriminalitet, og gjennom dette vise den forløsende kraften og forvandlende kjærligheten til Jesus Kristus for alle mennesker.

Vår misjon

Er å arbeide med og gjennom kirken og fellesskapet for rettferdighet og for forandring, forsoning og gjenopprettelse av fanger, løslatte, deres familier, offer, og samfunnet.

 Vår tjeneste

Inkluderer evangelisering, barmhjertighetsarbeid og forbedringer av den offentlige kriminalomsorgen. Dette skjer gjennom at bredt spekter av praktiske og relevante programmer som Angel Tree, Sycamore Tree Project, Re-entry, Gjenopprettende fellesskap, forsoning og  gjenoppbygging av mennesker skadet av kriminalitet og fengsling.

Våre kjerneverdier

Fellesskap i Jesus Kristus utrykt ved vår respekt for og samarbeid med troende fra et mangfold av kristne tradisjoner, historikk og kulturer.

Partnerskap i tjeneste uttrykt ved støtte til og samarbeid med kirker, pastorer og relevante organisasjoner.

Kjærlighet og respekt for alle mennesker uttrykt gjennom vennskap som løfter menneskelig verdi og verdighet, og som skaper endring, forsoning og gjenopprettelse.

Vår logo

Er fremstillingen av et bøyd kornstrå over en jordklode. Bildet er basert på Jesaja 42:3
”Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem”. Det er et bilde på håpet om at ingen er så nedbøyd at man er ugjennkallelig knust, eller så utafor at gjenopprettelse er umulig. Rettferdigheten er oppfylt når fred og forsoning er gjenopprettet.