Regioner

Presentasjon av PFN sitt mangfold i de ulike regionene i landet:


PFN sine medlemmer har tilegnet seg lokale erfaringer og kvalifikasjoner som kan variere fra sted til sted. Dette er en styrke. Vi kan inspirere og utfylle hverandre i tjenesten da vi “sammen er vi sterke”. I dette mangfoldet trenger hver og en Gud’s kjærlighet og visdom.

SAMSUNG SAMSUNG

Har du eller noen fra ditt ditt nærområde stoff som burde offentliggjøres på www.pfn.no?


Ta kontakte med en av oss da vel!

SAMSUNG

Regioner som har levert “innhold” til våre web sider: