PFN ønsker spesielt Deg, Varmt Velkommen til våre websider!

 • Kjære “Venner og Forbindelser”
  – på inn eller utsiden av murene !
  Vi håper at nettopp Du har mulighet
  til å skape en lysere og varmere hverdag
  – der Du er !
  Har du info/stoff/tips til websidene?
  Ta kontakt med en av oss 😉 i dag !

Fengslende dager 25-27 nov. 2022

.. PÅMELDING MEGET RASKT..

Program Fengslende Dager 2022

PFN årsrapport 2020 :

PFN årsrapport 2019 :

Kjære PF venner

Et av årets høydepunkter er å lese gjennom alle rapportene fra alle våre aktiviteter i landet og som også har sine forgreininger videre utover i verden. Av og til kan det føles som lite, som etter nedstengningen i fjor da aktiviteten dalte. Når vi så leser disse årsrapportene på de kommende sider, ser vi en gruppe mennesker som på tross av alt det negative, er kreative og står fast i tjenesten med brennende kjærlighet og engasjement. Det føles bare rett og slett fantastisk å få lov til være en del av dette arbeidet.
Som styreleder har det blitt mitt privilegium å bli kjent med mer eller mindre alle sammen. Det gjør lesingen mer personlig, da jeg vet hvem og hva som ligger bak den enkeltes engasjement for mennesker som soner tid innenfor og som en dag blir noens nabo på utsiden.
Fra innspilte Gudstjenester, via ukentlig telefon tjeneste, transportoppdrag fra/til og til julekurver levert på døra. Her er kreativiteten stor og i skrivende stund legger Solveig Stein ut en oppfordring på vår Facebook side om å lage påskekurver som en hilsen fra oss inn mot påskehøytiden. Vi vet at høytider og ferier er vanskelige perioder for de som sitter inne. Savnet av familie og venner blir ekstra tydelig under høytider som er tradisjonelle treffpunkt for de utenfor og fraværet av dette kan kjennes tungt. Da er slike små men allikevel store oppmerksomheter som en påskekurv med på å lindre savn og gi litt glede inn i andres hverdag.
«Det blir bra igjen» har blitt et slagord dette siste året. Vi håper det skal bli bedre og at pandemien skal avta. Vi trenger noen gode slagord som gir håp og som hjelper oss til å holde motet oppe. Vi som har levd noen år vet at det er sjelden at alt er bra til enhver tid, livet har hatt, har og vil alltid ha sine utfordringer. Noen av personlig karakter og andre, som denne pandemien – av kollektiv karakter.
Vi har i år gått inn som medlem i stiftelsen kraft, et fellesskap av kristne organisasjoner innenfor rusomsorgen. Vi som besøker mennesker i fengsel, møter ofte konsekvensene av rusmisbruk og hva dette gjør med verdifulle menneskers liv. Det er derfor med stor bekymring vi ser på forslaget til ny rusreform, der avkriminalisering og lovlig besittelse av små mengder narkotika er foreslått. Vi er mange som er redd for at dette kan utløse neste pandemi. Der det nå berømte R-tallet vil stige, misbrukere bli flere og yngre, fordi det fra samfunnets side ikke blir advart tydelig nok. Vi er imot at narkotika avkriminaliseres. Vi mener at dette er et eksperiment vi som samfunn ikke aner rekkevidden av. Vi vil heller styrke behandlingstilbudene og bruke mer ressurser forebyggende. Vi forstår at hos mange er tanken god, men som det så treffende blir sagt i Stiftelsens Krafts siste podkast kraftsalven; «kan veien til helvete fort bli brolagt med gode intensjoner.» Du kan melde deg inn som medlem for kr. 50,- /år på detnytter.no og på den måten støtte vår felles stemme inn i samfunnsdebatten og inn mot myndighetene.
Et treffende avslutningsord kom til meg fra Paulus i 1 Tess 5 og handler om livet vårt som kristne og at vi aldri må slutte å bry oss, i versene 12-18 kan vi lese; Vis respekt for dem som sliter og arbeider blant dere, lev i fred med hverandre! Vis til rette dem som ikke holder orden på livet sitt, sett mot i de motløse, ta dere av de svake og vær overbærende mot alle. Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.
Kjell Arne Rusti – styreleder

Under pandemien, har Prison Fellowship Norge laget video gudstjenester.

Noen av de som er med på videoene – med tale, sang eller vitnesbyrd.

Videoene ble vist på internTv i Eidsberg fengsel:

Video Gudstjeneste 06.06.21:

Video Gudstjeneste 23.05.21:

Video Gudstjeneste 09.05.21:

Video Gudstjeneste 02.05.21:

Video Gudstjeneste 11.04.21:

Video Gudstjeneste 4.04.21:

Video Gudstjeneste 14.03.21:

Video Gudstjeneste 7.03.21:

Video Gudstjeneste 7.02.21:

Video av Gudstjeneste 3.01.21:

Video av Gudstjeneste 6.12.20:

Video av Gudstjeneste 6.09.20:

Video av Gudstjeneste 30.08.20:

Video av Gudstjeneste 16.08.20:

Video av Gudstjeneste 02.08.20:

Video av Gudstjeneste 19.07.20:

Video av Gudstjeneste 5.07.20:

Video av Gudstjeneste 21.06.20:

Video av Gudstjeneste 7.06.20:

Video av Gudstjeneste 17.05.20:

Alltid oppdatert informasjon fra Prison Fellowship International:

Her kan du lese hvordan Prison Fellowship arbeider i mer enn 120 land i verden:

Verdens helse Organisasjon (WHO) om “Beredskap, forebygging
og kontroll av COVID-19 i fengsler”:

Fengsler og steder der folk er samlet i umiddelbar nærhet, kan fungere som en kilde til infeksjon og spredning av smittsomme sykdommer i og utenfor murene. Fengselshelse er derfor folkehelse. Responsen på COVID-19 i fengsler er spesielt utfordrende, det krever en helhet av regjeringen og hele samfunnet forøvrig.
Klikk – for å åpne (WHO) rapporten av 15. mars 2020.