VÅRE KJERNEVERDIER

ENHET I JESUS KRISTUS

  • Vi søker enhet i Jesus Kristus og respekterer mangfoldet av kirkesamfunn, deres tradisjoner, historie og kultur.

AKTIVT SAMARBEID

  • Vi søker aktivt samarbeid med kirker, menigheter og andre komplementære organisasjoner som deler vårt oppdrag.

MENNSKEVERD

  • Vi verdsetter menneskene vi betjener og de vi tjener sammen med.