PRISON FELLOWSHIP INTERNATIONAL

PFN er den norske grenen av Prison Fellowship International (PFI) med representasjon i 122 land verden over. PFN kom med i 1988.
PFI er grunnlagt i 1979 av Chuck Colson, tidligere rådgiver for USA president Nixon og dømt for Watergate-relaterte lovbrudd. Etter skandalen og et høyt fall fra maktens tinder, som ble en sjelsettende opplevelse - viet han resten av sitt liv i tjeneste for sine tidligere med-innsatte etter løslatelsen. Chuck Colson var aktivt med helt frem til sin død i 2012.
BLI MEDLEM GI EN GAVE