VÅRT OPPDRAG

Å engasjere kristne fellesskap og enkeltmennesker til tjeneste for rettferdighet og gjenopprettelse blant lovbrytere, slik at disse blir fri fra kriminalitet, blir forvandlet og forsonet i sine relasjoner og får sine liv gjenopprettet i forhold til samfunnet.
BLI MEDLEM GI EN GAVE