Velkommen til Prison Fellowship Norge (PFN)!

Styremedlemmer/Board members 2023-2024:

Medlems– og gavekonto: 3000.60.16088

Vipps: 18484

Postadresse: Postboks 40, Sentrum, 3701 SKIEN

Mail: post@pfn.no

Webside/site: https://www.pfn.no/

PFNs Vedtekter og Formål:

  1. Prison Fellowship Norge (forkortet PFN) er et norsk tverrkirkelig fellesskap (forening) med følgende hovedformål:

  2. Medlemskap og lojalitet:

    Fellesskapet baserer seg på medlemskap av kvinner og menn som vil gjøre tjeneste innenfor fellesskapets formål og er lojale overfor det kristne grunnlaget. Fengselsgrupper i menigheter eller kristne organisasjoner kan etter søknad til styret i PFN bli medlemmer og stille med inntil 2 stemmer ved fremmøte på Årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte i PFN.

  3. Lokale fellesskap i samarbeid med sentral ledelse. Internasjonal.

    PFN ser hele Norge som sitt virkefelt. Lokale fellesskap forutsettes å ta ansvaret for det praktiske arbeidet lokalt i forståelse og samarbeid med den sentrale ledelse. Lederne sentralt og lokalt må gi sin tilslutning til Prison Fellowship Norges erklæring om tro og formål.

  4. PFN er tilknyttet Prison Fellowship International og derigjennom knyttet til en verdensvid visjon for tjenesten.